Kjære Deg

Island of Tears

(Leses gjerne til tonene av Ole Paus sin sang Mitt Lille Land, sunget av Maria Mena) Vi «lever i verdens beste land». Norge. Landet med det store hjertet. Landet som gir bort prosenter av oljeinntektene til såkalte «underutviklede» land. Dette […]